Khoan giếng công nghiệp

Khoan giếng công nghiệp (Khoan gieng cong nghiep ) Φ110 – Φ125, khu vực nội và ngoại thành Hà Nội trên mọi địa hình.

KHOAN GIẾNG GIA ĐÌNH

Công ty chuyên khoan giếng gia đình ( khoan gieng gia dinh) Φ48 – Φ60 – Φ110, khu vực nội và ngoại thành Hà Nội trên mọi địa hình.

Dịch vụ Sửa chữa

Sửa chữa giếng khoan, giếng không lên nước, xử lý tất cả các sự cố về giếng, điện nước,sua gieng khoan,sua chua gieng,sua gieng, máy bơm

Dịch vụ Tư vấn

Tư vấn miễn phí các loại giếng, máy bơm, giếng, giá cả. Tư vấn về bể lọc. Xử lý về nước giếng khoan

Cung cấp máy bơm

Cung cấp máy bơm hút sâu đẩy cao, máy chìm.

Bài viết